Thuốc thử giới hạn là gì?

Định nghĩa chất phản ứng giới hạn (thuốc thử giới hạn)

Chất phản ứng giới hạn hoặc thuốc thử hạn chế là chất phản ứng trong phản ứng hóa học quyết định lượng sản phẩm được tạo thành. Xác định chất phản ứng giới hạn giúp tính toán năng suất lý thuyết của phản ứng.

Lý do có một chất phản ứng hạn chế là các nguyên tố và hợp chất phản ứng theo tỷ lệ mol giữa chúng trong một phương trình hóa học cân bằng. Vì vậy, ví dụ, nếu tỷ lệ mol trong phương trình cân bằng nói rằng phải mất 1 mol mỗi chất phản ứng để tạo ra sản phẩm (tỷ lệ 1: 1) và một trong số các chất phản ứng có mặt với số lượng cao hơn chất kia, chất phản ứng có trong số lượng thấp hơn sẽ hạn chế chất phản ứng. Tất cả sẽ được sử dụng hết trước khi chất phản ứng khác hết.

Ví dụ thuốc thử giới hạn

Cho 1 mol hydro và 1 mol oxy trong phản ứng:  2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O. Chất phản ứng giới hạn sẽ là hydro vì phản ứng sử dụng hydro nhanh gấp hai lần oxy.

Cách tìm chất phản ứng giới hạn

Có hai phương pháp được sử dụng để tìm chất phản ứng giới hạn. Đầu tiên là so sánh tỷ lệ mol thực tế của các chất phản ứng với tỷ lệ mol của phương trình hóa học cân bằng. Phương pháp khác là tính khối lượng gram của sản phẩm do mỗi chất phản ứng. Chất phản ứng mang lại khối lượng sản phẩm nhỏ nhất là chất phản ứng giới hạn.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker