Thang đo nhiệt độ Kelvin là gì?

Định nghĩa thang đo nhiệt độ Kelvin

Thang đo nhiệt độ Kelvin là thang đo nhiệt độ tuyệt đối dựa trên định nghĩa rằng thể tích của khí ở áp suất không đổi (thấp) tỷ lệ thuận với nhiệt độ và 100 độ phân tách các điểm đóng băng và sôi của nước.

Sử dụng thang đo nhiệt độ Kelvin

Nhiệt độ Kelvin được viết bằng chữ in hoa ‘K’ và không có ký hiệu độ, chẳng hạn như 1 K, 1120 K. Lưu ý rằng 0 K là ‘số 0 tuyệt đối’ và không có nhiệt độ Kelvin âm.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker