Sự nóng chảy là gì?

Định nghĩa sự nóng chảy

Nóng chảy là quá trình một chất thay đổi từ pha rắn sang pha lỏng. Thí dụ: Một khối băng tan chảy thành nước

Định nghĩa điểm nóng chảy

Các nhiệt độ mà tại đó một giai đoạn rắn và chất lỏng có thể cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng. Thuật ngữ này áp dụng cho chất lỏng và giải pháp tinh khiết.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button