Số Steric là gì? Định nghĩa và tính toán số Steric

Định nghĩa số Steric

Số Steric là số nguyên tử liên kết với một nguyên tử trung tâm của một phân tử cộng với số cặp đơn độc gắn liền với nguyên tử trung tâm. Số steric của một phân tử được sử dụng trong lý thuyết VSEPR  (lực đẩy cặp electron hóa trị) để xác định hình dạng phân tử của phân tử.

Cách tìm số Steric

Sử dụng cấu trúc Lewis để xác định số steric. Số steric cho phép sắp xếp cặp electron cho hình học tối đa hóa khoảng cách giữa các cặp electron hóa trị. Khi khoảng cách giữa các electron hóa trị được tối đa hóa, năng lượng của phân tử ở trạng thái thấp nhất và phân tử ở cấu hình ổn định nhất. Số steric được tính bằng công thức sau: Số Steric = (số cặp electron đơn độc trên nguyên tử trung tâm) + (số nguyên tử liên kết với nguyên tử trung tâm)

Đây là một bảng tiện dụng cung cấp góc liên kết tối đa hóa sự phân tách giữa các điện tử và tạo ra quỹ đạo lai liên quan. Đó là một ý tưởng tốt để tìm hiểu góc và quỹ đạo trái phiếu, vì chúng xuất hiện trong nhiều kỳ thi tiêu chuẩn.

S#góc liên kếtquỹ đạo lai
4109,5 °sp 3 quỹ đạo lai (4 quỹ đạo tổng)
3120 °sp 2 quỹ đạo lai (3 tổng quỹ đạo)
2180 °sp quỹ đạo lai (2 tổng quỹ đạo)
1không có gócquỹ đạo (hydro có S # 1)

Ví dụ tính toán số Steric

Metan (CH 4 ) – Mêtan bao gồm carbon liên kết với 4 nguyên tử hydro và 0 cặp đơn độc. Số Steric là 4.

Nước (H 2 O) – Nước có hai nguyên tử hydro liên kết với oxy và cũng có 2 cặp đơn độc, vì vậy số steric của nó là 4.

Amoniac (NH 3 ) – Amoniac cũng có số thứ tự là 4 vì nó có 3 nguyên tử hydro liên kết với nitơ và 1 cặp electron đơn độc.

Ethylene (C 2 H 4 ) – Ethylene có 3 nguyên tử liên kết và không có cặp đơn độc. Lưu ý liên kết đôi carbon. Số thứ tự = 3.

Acetylen (C 2 H 2 ) – Các nguyên tử cacbon được liên kết bằng liên kết ba. Có 2 nguyên tử liên kết và không có cặp đơn độc. Số thứ tự = 2.

Carbon Dioxide (CO 2 ) – Carbon dioxide là một ví dụ về hợp chất chứa 2 bộ liên kết đôi. Có 2 nguyên tử oxy liên kết với carbon, không có cặp đơn độc, vì vậy số steric là 2.

Hình dạng số Versus Steric

Một cách khác để xem xét hình học phân tử là gán hình dạng của phân tử theo số thứ tự:

  • SN = 2 là tuyến tính
  • SN = 3 là mặt phẳng lượng giác
  • SN = 4 là tứ diện
  • SN = 5 là lưỡng cực lượng giác
  • SN = 6 là bát diện

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker