Số nguyên tố lớn nhất là gì?

Số nguyên tố lớn nhất từng được biết đến

Các số nguyên tố được biết đến lớn nhất (tính đến tháng 1 năm 2019) là 282.589.933 – 1, một số trong đó có 24.862.048 chữ số khi viết trong hệ 10. Nó được tìm thấy bởi Patrick Laroche của Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) trong 2018. Một kế hoạch năm 2016 về số lượng chữ số lớn nhất được biết đến theo năm, kể từ máy tính điện tử. Thang đo dọc là logarit. Đường màu đỏ là đường cong hàm mũ phù hợp nhất: y = exp (0.187394 t – 360.527), trong đó t tính bằng năm.

Một số nguyên tố là một số không có ước khác hơn là 1 và chính nó. Euclid đã chứng minh rằng không có số nguyên tố lớn nhất và nhiều nhà toán học và người có sở thích tiếp tục tìm kiếm số nguyên tố lớn. Nhiều trong số các số nguyên tố lớn nhất được biết đến là các số nguyên tố Mersenne, các số ít hơn một lũy thừa hai. Tính đến tháng 12 năm 2018, tám số nguyên tố lớn nhất được biết đến là số nguyên tố Mersenne. Mười bảy số nguyên tố cuối cùng là số nguyên tố Mersenne. Việc thực hiện biến đổi Fourier nhanh trong thử nghiệm Lucas–Lehmer cho các số Mersenne là nhanh so với các thử nghiệm ban đầu đã biết khác đối với các loại số khác.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker