Quần xã sinh vật là gì? Những điều bạn cần biết về quần xã sinh vật

Định nghĩa của Quần xã sinh vật

Nếu bạn muốn tìm hiểu về sinh thái học, điều đầu tiên bạn cần hiểu là làm thế nào tất cả các sinh vật sống trên thế giới sống với nhau.

Một quần xã là một hệ sinh thái hoặc một nhóm các hệ sinh thái có thể được đặc trưng bởi thảm thực vật, đời sống thực vật và động vật, khí hậu, địa chất, độ cao và lượng mưa. Quần xã là đơn vị hệ sinh thái lớn. Vì vậy, trong khi một vũng nước có thể được coi là một hệ sinh thái, Thái Bình Dương sẽ được coi là một quần xã.

Trong hầu hết các trường hợp, thực vật và động vật trong một quần xã sẽ có những thích nghi đặc biệt giúp cuộc sống trong cộng đồng đó thành công nhất. Vì vậy, khi các nhà sinh thái học nghiên cứu một loài thực vật hoặc động vật cụ thể, họ thường nghiên cứu toàn bộ quần xã của nó để hiểu rõ hơn về vai trò của loài trong cộng đồng của nó.

Có năm loại quần xã sinh vật cơ bản và hai loại quần xã sinh vật dưới nước. Mỗi quần xã sau đó có thể được chia thành một số quần xã hoặc khu vực phụ mà tất cả đều có bộ đặc điểm địa lý riêng.

Dưới đây là các đặc điểm xác định của quần xã sinh vật trên thế giới:

Quần xã đất

  • Đài nguyên: Một lãnh nguyên là một quần xã sinh vật vô song được đặc trưng bởi mùa đông dài, lạnh và mùa hè ấm áp ngắn. Lãnh nguyên từ xuất phát từ tiếng Nga có nghĩa là “vùng cao”. Nhiệt độ lạnh hơn và mùa sinh trưởng ngắn hơn giới hạn các loại thực vật được tìm thấy trong các lãnh nguyên của cỏ, rêu, địa y, cây bụi thấp và một vài loài thực vật có hoa. Ba loại lãnh nguyên chính là lãnh nguyên Bắc cực, lãnh nguyên núi cao và lãnh nguyên Nam Cực.
  • Đồng cỏ: Như tên cho thấy, đồng cỏ được đặc trưng bởi sự chiếm ưu thế của các loại cỏ và thực vật giống như cỏ, như cói và cói. Savannas là một loại đồng cỏ cũng bao gồm một vài cây rải rác. Đồng cỏ có thể được tìm thấy trên mọi lục địa trên thế giới ngoại trừ Nam Cực.
  • Rừng: Trong quần xã rừng, các nhóm cây lớn sống với nhau trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với các sinh vật sống khác trong môi trường. Nhìn chung, cây trong một khu rừng rất phong phú đến nỗi ngọn của chúng chạm hoặc chồng lên nhau, che phủ mặt đất. Rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới và rừng ôn đới là một vài loại quần xã rừng.
  • Sa mạc: Lượng mưa – hoặc thiếu nó – là đặc điểm xác định của quần xã sa mạc. Các sa mạc nhận được ít hơn 10 inch lượng mưa mỗi năm. Bởi vì điều này, nhiều sa mạc có ít hoặc không có thảm thực vật trong khi những sa mạc khác có một vài cây bụi hoặc cỏ thấp rải rác. Các sa mạc thường được phân loại là nóng hoặc lạnh hoặc bán khô cằn hoặc ven biển.
  • Núi: Mỗi lục địa trên Trái đất đều có một quần xã núi. Núi là những khối đất thường được tìm thấy trong các nhóm được gọi là chuỗi hoặc phạm vi mặc dù một số tồn tại một mình. Một ngọn núi duy nhất có thể có nhiều hệ sinh thái bên trong nó, bắt đầu bằng một sa mạc dưới chân, đổi thành một khu rừng khi độ cao tăng lên và đứng đầu với một lãnh nguyên.

Quần xã sinh vật dưới nước

  • Các quần xã sinh vật nước chiếm hơn 75% bề mặt Trái đất. Chúng bao gồm các hệ sinh thái nước ngọt như ao hồ, suối và sông, và vùng đất ngập nước, cũng như các vùng biển như rạn san hô, đại dương và cửa sông.
  • Các quần xã sinh vật biển được phân biệt với nước ngọt bởi sự hiện diện của các hợp chất hòa tan – thường là muối – trong nước. Lượng muối – hoặc độ mặn – thay đổi trong từng hệ sinh thái biển.

Các quần xã đóng vai trò quan trọng trong sự hiểu biết về sinh thái học vì chúng giúp các nhà khoa học nghiên cứu không chỉ một loài thực vật hay động vật cụ thể mà cả vai trò của nó trong cộng đồng và các đặc điểm mà nó đã phát triển để sống trong môi trường của nó.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button