Phản ứng phân huỷ là gì?

Định nghĩa phản ứng phân hủy

Phản ứng phân hủy là một loại phản ứng hóa học trong đó một chất phản ứng thu được hai hoặc nhiều sản phẩm. Dạng chung cho phản ứng phân hủy là: AB → A + B

Phản ứng phân hủy còn được gọi là phản ứng phân tích hoặc phân hủy hóa học. Trái ngược với loại phản ứng này là sự tổng hợp, trong đó các chất phản ứng đơn giản hơn kết hợp với nhau để tạo thành một sản phẩm phức tạp hơn. Bạn có thể nhận ra loại phản ứng này bằng cách tìm kiếm một chất phản ứng với nhiều sản phẩm.

Trong một số trường hợp nhất định, các phản ứng phân hủy là không mong muốn. Tuy nhiên, chúng được cố ý gây ra và phân tích trong phép đo phổ khối, phân tích trọng lực và phân tích nhiệt lượng.

Ví dụ phản ứng phân hủy

Nước có thể được tách ra bằng cách điện phân thành khí hydro và khí oxy thông qua phản ứng phân hủy. Ví dụ điển hình của loại phản ứng này là sự phân hủy tự nhiên của hydro peroxide thành nước và oxy.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker