Phản ứng khử nước là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa về phản ứng khử nước

Một phản ứng mất nước là một chất hóa học phản ứng giữa hai hợp chất trong đó một trong những sản phẩm là nước . Ví dụ, hai monome có thể phản ứng trong đó một hydro (H) từ một monome liên kết với một nhóm hydroxyl (OH) từ các monome khác để tạo thành một dimer và một phân tử nước (H 2 O). Nhóm hydroxyl là nhóm rời nghèo, vì vậy các chất xúc tác axit Bronsted có thể được sử dụng để giúp proton hóa hydroxyl tạo thành -OH 2 + . Phản ứng ngược, trong đó nước kết hợp với các nhóm hydroxyl, được gọi là phản ứng thủy phân hoặc phản ứng hydrat hóa.

Hóa chất thường được sử dụng làm chất khử nước bao gồm axit photphoric đậm đặc, axit sunfuric đậm đặc, gốm nóng và oxit nhôm nóng. Phản ứng khử nước giống như tổng hợp mất nước. Phản ứng khử nước cũng có thể được gọi là  phản ứng ngưng tụ , nhưng đúng hơn, phản ứng khử nước là một loại phản ứng ngưng tụ cụ thể.

Ví dụ về phản ứng khử nước

Phản ứng tạo ra anhydrid axit là phản ứng mất nước. Ví dụ axit axetic (CH 3 COOH) tạo thành anhydrid axetic ((CH 3 CO) 2 O) và nước bằng phản ứng khử nước: 2 CH 3 COOH → (CH 3 CO) 2 O + H 2 O

Phản ứng khử nước cũng tham gia vào sản xuất nhiều polyme. Các ví dụ khác bao gồm:

  • Chuyển đổi rượu thành ete (2 R-OH → ROR + H 2 O)
  • Chuyển đổi rượu thành anken (R-CH 2- CHOH-R → R-CH = CH-R + H 2 O)
  • Chuyển đổi amit thành nitriles (RCONH 2  → R-CN + H 2 O)
  • Sắp xếp lại benzen
  • Phản ứng của sucrose với axit sulfuric đậm đặc (một minh chứng hóa học phổ biến)

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker