Phân tử không phân cực là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Định nghĩa phân tử không phân cực trong hoá học

Một phân tử không phân cực không có sự phân tách điện tích, do đó không có cực dương hoặc cực âm được hình thành. Nói cách khác, điện tích của các phân tử không phân cực được phân bố đều trên phân tử. Các phân tử không phân cực có xu hướng hòa tan tốt trong các dung môi không phân cực, thường là các dung môi hữu cơ.

Trong một phân tử phân cực , một bên của phân tử có điện tích dương và bên còn lại có điện tích âm. Các phân tử phân cực có xu hướng hòa tan tốt trong nước và các dung môi phân cực khác. Ngoài ra còn có các phân tử lưỡng tính, các phân tử lớn có cả hai nhóm cực và không phân cực gắn liền với chúng. Bởi vì các phân tử này có cả đặc tính phân cực và không phân cực, chúng tạo ra các chất hoạt động bề mặt tốt , hỗ trợ trộn nước với chất béo.

Về mặt kỹ thuật, các phân tử hoàn toàn không phân cực duy nhất bao gồm một loại nguyên tử duy nhất hoặc các loại nguyên tử khác nhau hiển thị một sự sắp xếp không gian nhất định. Nhiều phân tử là trung gian, không hoàn toàn không phân cực và cực.

Điều gì xác định cực tính?

Bạn có thể dự đoán liệu một phân tử sẽ có cực hay không phân cực bằng cách nhìn vào loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử của các nguyên tố. Nếu có sự khác biệt đáng kể giữa các giá trị độ âm điện của các nguyên tử, thì các electron sẽ không được chia sẻ đồng đều giữa các nguyên tử. Nói cách khác, các electron sẽ dành nhiều thời gian gần một nguyên tử hơn các nguyên tử khác. Nguyên tử hấp dẫn hơn đối với electron sẽ có điện tích âm rõ ràng, trong khi nguyên tử ít điện từ hơn (nhiều chất điện ly hơn) sẽ có điện tích dương.

Dự đoán phân cực được đơn giản hóa bằng cách xem xét nhóm điểm của phân tử. Về cơ bản, nếu các khoảnh khắc lưỡng cực của một phân tử triệt tiêu lẫn nhau, thì phân tử đó là không phân cực. Nếu các khoảnh khắc lưỡng cực không hủy bỏ, phân tử là cực. Không phải tất cả các phân tử có một khoảnh khắc lưỡng cực. Ví dụ: một phân tử có mặt phẳng gương sẽ không có khoảnh khắc lưỡng cực vì các khoảnh khắc lưỡng cực riêng lẻ không thể nằm trong nhiều hơn một chiều (một điểm).

Ví dụ phân tử không phân cực

Ví dụ về các phân tử không phân cực đồng âm là oxy (O 2 ), nitơ (N 2 ) và ozone (O 3 ). Các phân tử không phân cực khác bao gồm carbon dioxide (CO 2 ) và các phân tử hữu cơ metan (CH 4 ), toluene và xăng. Hầu hết các hợp chất carbon là không phân cực. Một ngoại lệ đáng chú ý là carbon monoxide, CO. Carbon monoxide là một phân tử tuyến tính, nhưng sự khác biệt về độ âm điện giữa carbon và oxy là đủ đáng kể để làm cho phân tử phân cực.

Alkynes được coi là các phân tử không phân cực vì chúng không hòa tan trong nước. Các khí hiếm hoặc trơ cũng được coi là không cực. Những khí này bao gồm các nguyên tử đơn của nguyên tố của chúng, chẳng hạn như argon, helium, krypton và neon.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker