Nếu một phân tử bị oxy hóa thì nó có tăng hoặc mất năng lượng không?

Nếu một phân tử được oxy hóa , nó đạt được hay mất năng lượng? Quá trình oxy hóa xảy ra khi một phân tử mất electron hoặc tăng trạng thái oxy hóa. Khi một phân tử bị oxy hóa, nó sẽ mất năng lượng. Ngược lại, khi một phân tử bị giảm , nó sẽ thu được một hoặc nhiều electron. Như bạn có thể đoán, phân tử thu được năng lượng trong quá trình này.

Hãy suy nghĩ về nó như thế này. Electron quay quanh hạt nhân nguyên tử, tạo cho nó năng lượng điện và động năng. Nếu bạn có nhiều electron hơn, bạn có nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đầu vào năng lượng có thể được yêu cầu (năng lượng kích hoạt) để có được một phân tử thay đổi trạng thái oxy hóa.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker