Phân chia tâm động là gì? Phân chia nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảm phân

Phân chia tâm động và nhiễm sắc thể

Một tâm động là một vùng trên nhiễm sắc thể kết hợp với các nhiễm sắc thể “chị em”. Nhiễm sắc thể chị em là nhiễm sắc thể hai sợi, sao chép hình thành trong quá trình phân chia tế bào. Chức năng chính của tâm động là đóng vai trò là nơi gắn kết các sợi trục chính trong quá trình phân chia tế bào. Bộ máy trục chính kéo dài các tế bào và phân tách nhiễm sắc thể để đảm bảo rằng mỗi tế bào con mới có số lượng nhiễm sắc thể chính xác khi hoàn thành quá trình nguyên phân và phân bào.

DNA ở vùng tâm động của nhiễm sắc thể bao gồm nhiễm sắc thể đóng gói chặt chẽ được gọi là vùng dị nhiễm sắc. Vùng dị nhiễm sắc rất cô đặc và do đó không được phiên mã. Do thành phần vùng dị nhiễm sắc của nó, vùng tâm động nhuộm màu đậm hơn với thuốc nhuộm so với các vùng khác của nhiễm sắc thể.

Vị trí tâm động

Một tâm động không phải lúc nào cũng nằm ở khu vực trung tâm của nhiễm sắc thể. Một nhiễm sắc thể bao gồm một vùng cánh tay ngắn (cánh tay p) và vùng cánh tay dài (cánh tay q) được kết nối bởi một khu vực tâm động. Tâm động có thể nằm gần khu vực giữa của nhiễm sắc thể hoặc tại một số vị trí dọc theo nhiễm sắc thể. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua một tài khác

 • Các tâm động trung tâm được đặt gần trung tâm nhiễm sắc thể.
 • Các tâm động không đối xứng nằm ở vị trí không tập trung sao cho một cánh tay dài hơn cánh tay kia.
 • Các tâm động hướng tâm nằm gần cuối nhiễm sắc thể.
 • Các tâm động điện từ được tìm thấy ở vùng cuối hoặc vùng telomere của nhiễm sắc thể.

Vị trí của tâm động có thể quan sát dễ dàng trong một kiểu nhân của các nhiễm sắc thể tương đồng. Nhiễm sắc thể 1 là một ví dụ về tâm động trung tâm, nhiễm sắc thể 5 là một ví dụ về tâm động đối xứng, và nhiễm sắc thể 13 là một ví dụ về tâm động hướng tâm.

Sự phân chia nhiễm sắc thể trong nguyên phân

 • Trước khi bắt đầu quá trình nguyên phân, tế bào bước vào giai đoạn được gọi là kỳ trung gian nơi nó tái tạo DNA của nó để chuẩn bị cho sự phân chia tế bào. Các sắc tố chị em được hình thành được nối tại tâm động của chúng.
 • Trong tiên tri của quá trình nguyên phân, các vùng chuyên biệt trên tâm động được gọi là nhiễm sắc thể gắn bó thể động đến các sợi cực trục chính.Thể động bao gồm một số phức hợp protein tạo ra sợi thể động, gắn vào sợi trục chính. Những sợi này giúp thao tác và tách nhiễm sắc thể trong quá trình phân chia tế bào.
 • Trong quá trình kỳ giữa, nhiễm sắc thể được giữ ở tấm kỳ giữa bởi các lực bằng nhau của các sợi cực đẩy vào tâm động.
 • Trong quá trình kỳ sau, các tâm động được ghép nối trong mỗi nhiễm sắc thể riêng biệt bắt đầu di chuyển xa nhau khi nhiễm sắc thể con gái được kéo tâm động trước về phía đầu đối diện của tế bào.
 • Trong kỳ cuối, các hạt nhân mới được hình thành bao gồm các nhiễm sắc thể con gái tách ra.

Sau khi phân chia tế bào (phân chia tế bào chất), hai tế bào con riêng biệt được hình thành.

Sự phân chia nhiễm sắc thể trong giảm phân

Trong giảm phân, một tế bào trải qua hai giai đoạn của quá trình phân chia. Các giai đoạn này là giảm phân I và giảm phân II.

 • Trong quá trình kỳ giữa I, các tâm động của nhiễm sắc thể tương đồng được định hướng về các cực của tế bào đối diện. Điều này có nghĩa là các nhiễm sắc thể tương đồng sẽ gắn tại các vùng tâm của chúng với các sợi trục chính kéo dài từ một trong hai cực của tế bào.
 • Khi các sợi trục chính rút ngắn trong quá trình phản vệ I, các nhiễm sắc thể tương đồng được kéo về phía các cực của tế bào đối diện nhưng các nhiễm sắc thể chị em vẫn tồn tại cùng nhau.
 • Trong giảm phân II, các sợi trục chính kéo dài từ cả hai cực của tế bào gắn với các sắc tố chị em ở tâm động của chúng. Các sắc tố chị em được tách ra trong giảm phân II khi các sợi trục chính kéo chúng về phía hai cực đối diện.

Giảm phân dẫn đến sự phân chia, phân tách và phân phối nhiễm sắc thể giữa bốn tế bào con mới. Mỗi tế bào là đơn bội, chỉ chứa một nửa số lượng nhiễm sắc thể như tế bào ban đầu.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker