Pha là gì? Định nghĩa của pha vật chất trong Vật lý và Hoá học

Định nghĩa pha

Trong hóa học và vật lý, pha là một dạng vật chất đặc biệt của vật chất , như chất rắn , lỏng , khí hoặc plasma. Một pha của vật chất được đặc trưng bởi có tính chất vật lý và hóa học tương đối đồng nhất. Các pha khác với trạng thái của vật chất. Các trạng thái của vật chất (ví dụ: lỏng , rắn , khí ) là các pha, nhưng vật chất có thể tồn tại ở các pha khác nhau nhưng vẫn ở cùng trạng thái vật chất. Ví dụ, hỗn hợp lỏng có thể tồn tại trong nhiều pha, chẳng hạn như pha dầu và pha nước.

Thuật ngữ pha cũng có thể được sử dụng để mô tả trạng thái cân bằng trên sơ đồ pha. Khi pha được sử dụng trong bối cảnh này, nó thường đồng nghĩa với trạng thái vật chất bởi vì các phẩm chất mô tả pha bao gồm tổ chức vật chất cũng như các biến như nhiệt độ và áp suất.

Các giai đoạn của vật chất

Các giai đoạn riêng biệt được sử dụng để mô tả trạng thái của vật chất bao gồm:

  • Chất rắn: Các hạt được đóng gói chặt chẽ với khối lượng và hình dạng cố định
  • Chất lỏng: Các hạt chất lỏng có thể tích cố định nhưng hình dạng thay đổi
  • Khí: Các hạt chất lỏng không có thể tích cố định cũng như hình dạng
  • Plasma: Các hạt tích điện không có thể tích hoặc hình dạng cố định
  • Bose-Einstein ngưng tụ: Một loại khí boson loãng, lạnh
  • Mesophase: Các pha trung gian giữa rắn và lỏng

Có thể có nhiều giai đoạn trong một trạng thái vật chất. Ví dụ, một thanh sắt đặc có thể chứa nhiều pha (ví dụ: martensite, austenite). Một hỗn hợp dầu và nước là một chất lỏng sẽ tách thành hai giai đoạn. Ở trạng thái cân bằng, có một không gian hẹp giữa hai pha trong đó vật chất không thể hiện tính chất của một trong hai pha. Vùng này, được gọi là giao diện, có thể rất mỏng, nhưng có thể gây ra hiệu ứng đáng kể.

Định nghĩa thay đổi pha

Định nghĩa: Thay đổi pha là thay đổi trạng thái vật chất của mẫu. Thay đổi pha là một ví dụ về thay đổi vật lý. Còn được gọi là: giai đoạn chuyển tiếp Ví dụ: Một ví dụ về sự thay đổi pha là nước thay đổi từ chất lỏng sang hơi. Một ví dụ khác về sự thay đổi pha là làm nguội sáp nóng chảy thành sáp rắn.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker