Năng lượng hoá học là gì? Định nghĩa, phân loại và ví dụ trong đời sống thường ngày

Định nghĩa năng lượng hoá học

Năng lượng hóa học là năng lượng được lưu trữ trong các hóa chất, làm cho nó trở thành năng lượng bên trong các nguyên tử và phân tử. Thông thường, nó được coi là năng lượng của các liên kết hóa học, nhưng thuật ngữ này cũng bao gồm năng lượng được lưu trữ trong sự sắp xếp electron của các nguyên tử và ion. Đó là một dạng năng lượng tiềm năng mà bạn sẽ không quan sát cho đến khi xảy ra phản ứng. Năng lượng hóa học có thể được thay đổi thành các dạng năng lượng khác thông qua các phản ứng hóa học hoặc thay đổi hóa học . Năng lượng, thường ở dạng nhiệt, được hấp thụ hoặc giải phóng khi năng lượng hóa học được chuyển đổi sang dạng khác.

Ví dụ về năng lượng hóa học

Năng lượng hóa học là một dạng năng lượng tiềm năng được tìm thấy trong các liên kết hóa học, nguyên tử và các hạt hạ nguyên tử. Năng lượng hóa học chỉ có thể được quan sát và đo lường khi xảy ra phản ứng hóa học. Bất kỳ vấn đề được coi là nhiên liệu có chứa năng lượng hóa học.

Năng lượng có thể được giải phóng hoặc hấp thụ. Ví dụ, quá trình đốt cháy giải phóng nhiều năng lượng hơn mức cần thiết để bắt đầu phản ứng. Quang hợp hấp thụ nhiều năng lượng hơn nó giải phóng. Về cơ bản, bất kỳ hợp chất nào chứa năng lượng hóa học có thể được giải phóng khi liên kết hóa học của nó bị phá vỡ. Bất kỳ chất nào có thể được sử dụng làm nhiên liệu đều chứa năng lượng hóa học. Ví dụ về vật chất chứa năng lượng hóa học bao gồm:

 • Than: phản ứng đốt cháy chuyển đổi năng lượng hóa học thành ánh sáng và nhiệt
 • Gỗ: phản ứng đốt cháy chuyển đổi năng lượng hóa học thành ánh sáng và nhiệt
 • Dầu mỏ: có thể được đốt cháy để giải phóng ánh sáng và nhiệt hoặc thay đổi thành một dạng năng lượng hóa học khác, như xăng
 • Pin hóa học: lưu trữ năng lượng hóa học được chuyển thành điện
 • Sinh khối: phản ứng đốt cháy chuyển đổi năng lượng hóa học thành ánh sáng và nhiệt
 • Khí tự nhiên: phản ứng đốt cháy chuyển đổi năng lượng hóa học thành ánh sáng và nhiệt
 • Thức ăn: được tiêu hóa để chuyển đổi năng lượng hóa học thành các dạng năng lượng khác được sử dụng bởi các tế bào
 • Gói lạnh: năng lượng hóa học được hấp thụ trong một phản ứng
 • Propane: đốt cháy để tạo ra nhiệt và ánh sáng
 • Gói nóng: phản ứng hóa học tạo ra nhiệt hoặc năng lượng nhiệt
 • Quang hợp thay đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học
 • Hô hấp tế bào là tập hợp các phản ứng thay đổi năng lượng hóa học trong glucose thành năng lượng hóa học trong ATP, một dạng cơ thể chúng ta có thể sử dụng

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker