Lực Lorentz (Lo-ren-xơ) là gì?

Trong vật lý (cụ thể là trong điện từ), lực Lorentz (hay lực điện từ) là sự kết hợp giữa lực điện và lực từ trên một điện tích điểm do trường điện từ. Một hạt điện tích q chuyển động với vận tốc v trong điện trường E và từ trường B chịu một lực.

Bất cứ khi nào một hạt tích điện chuyển động có sự hiện diện của từ trường và điện, định luật lực Lorentz cho chúng ta biết rằng tổng lực từ các trường này tác dụng lên hạt tích điện bằng tổng của lực điện và từ.

Lực Lorentz hoạt động như thế nào?

Lực Lorentz, lực tác dụng lên một hạt tích điện q chuyển động với vận tốc v qua một điện trường E và từ trường B. Toàn bộ lực điện từ F trên hạt tích điện được gọi là lực Lorentz (theo nhà vật lý người Hà Lan Hendrik A.Lorentz) và là được cho bởi F = qE + qv × B.

Lực Lorentz dùng để làm gì?

Quy tắc bàn tay phải là một phép ghi nhớ hữu ích để hình dung hướng của lực từ tính được đưa ra bởi luật lực Lorentz. Các sơ đồ trên là hai trong số các hình thức được sử dụng để hình dung lực tác dụng lên một điện tích dương chuyển động. Lực ở hướng ngược lại cho một điện tích âm chuyển động theo hướng thể hiện.

Điều gì gây ra lực Lorentz?

Một từ trường được tạo ra bởi sự chuyển động của một hạt điện tích điện tử như proton hoặc electron. Nếu điện tích đó di chuyển qua một từ trường bên ngoài, sẽ có lực hút từ tính hoặc lực đẩy, tùy thuộc vào cách hai từ trường tương tác với nhau.

Lực Lorentz được phát hiện khi nào?

Phương trình chuyển động này lần đầu tiên được xác minh trong một thí nghiệm nổi tiếng được thực hiện bởi nhà vật lý Cambridge J.J. vào năm 1897.

Lực Lorentz có phải là lực bảo toàn không?

Lực Lorentz có lẽ là không bảo toàn vì có thể có một hệ thống gồm hai điện tích trong đó các lực không bằng nhau và ngược chiều nhau. Bảo tồn năng lượng và động lượng trong tĩnh điện đòi hỏi bạn cũng phải xem xét năng lượng và động lượng liên quan đến các trường.

Phép biến đổi Lorentz là gì. Ví dụ phương trình biến đổi Lorentz là gì?

Trong vật lý, các phép biến đổi Lorentz là một nhóm các tham số tuyến tính từ một khung tọa độ trong không thời gian sang một khung khác di chuyển với vận tốc không đổi (tham số) so với trước. Các biến đổi được đặt theo tên của nhà vật lý người Hà Lan Hendrik Lorentz.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button