Top 20 Tổng thống hàng đầu trong lịch sử Hoa Kỳ, theo các nhà sử học

Các nhà sử học đồng ý: Abraham Lincoln là tổng thống tốt nhất của Hoa Kỳ. Đối với Khảo sát Lịch sử Tổng thống lần thứ ba của C-SPAN năm 2017, gần 100 nhà sử học và nhà viết tiểu sử đánh giá 43 tổng thống Mỹ về 10 phẩm chất lãnh đạo của tổng thống: thuyết phục công chúng, lãnh đạo khủng hoảng, quản lý kinh tế, thẩm quyền quốc tế, kỹ năng hành chính, quan hệ với Quốc hội, tầm nhìn , theo đuổi công bằng cho tất cả, và hiệu suất trong bối cảnh thời đại của mình.

Điểm số trong mỗi hạng mục sau đó được tính trung bình và 10 hạng mục được tính trọng số như nhau trong việc xác định tổng điểm của tổng thống.

Các tổng thống hàng đầu đáng chú ý bao gồm George Washington ở vị trí số 2, Thomas Jefferson ở vị trí thứ 7 và Barack Obama ở vị trí thứ 12. Trong khi một số nhà sử học không tỏ ra sốc khi Obama không được xếp hạng cao hơn trong danh sách – “Việc Obama đứng ở vị trí thứ 12, lần đầu tiên ông ra mắt khá ấn tượng”, Douglas Brinkley thuộc Đại học Rice nói – những người khác ngạc nhiên vì ông thấp hơn – xếp hạng lãnh đạo được kỳ vọng, bao gồm số 7 về thẩm quyền đạo đức và số 8 về quản lý kinh tế.

“Nhưng, tất nhiên, các nhà sử học thích nhìn quá khứ từ xa, và chỉ có thời gian mới tiết lộ di sản của ông ấy”, Edna Greene Medford thuộc Đại học Howard nói. Dưới đây là 20 tổng thống hàng đầu, theo các nhà sử học được khảo sát bởi C-SPAN. Đánh giá theo thang điểm khách quan.

20. George H. W. Bush

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: quan hệ quốc tế, số 8

19. John Adams

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: thẩm quyền đạo đức, số 11

18. Andrew Jackson

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: thuyết phục công chúng, số 7

17. James Madison

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: thẩm quyền đạo đức, số 9

16. William McKinley Jr.

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: quan hệ với Quốc hội, số 10

15. Bill Clinton

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: quản lý kinh tế, số 3

14. James K. Polk

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: lãnh đạo khủng hoảng và kỹ năng hành chính, cả số 9

13. James Monroe

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: quan hệ quốc tế, số 7

12. Barack Obama

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: theo đuổi công bằng cho tất cả, số 3

11. Woodrow Wilson

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: tầm nhìn, số 7

10. Lyndon B. Johnson

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: quan hệ với Quốc hội, số 1

9. Ronald Reagan

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: thuyết phục công chúng, số 5

8. John F. Kennedy

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: thuyết phục công chúng, số 6

7. Thomas Jefferson

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: quan hệ với Quốc hội, tầm nhìn, cả số 5

6. Harry S. Truman

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: lãnh đạo khủng hoảng, theo đuổi công bằng cho tất cả, cả số 4

5. Dwight D. Eisenhower

Chất lượng lãnh đạo tốt nhất và cấp bậc: thẩm quyền đạo đức, số 4

4. Theodore Roosevelt

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: thuyết phục công chúng, số 2

3. Franklin D. Roosevelt

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: thuyết phục công chúng, quan hệ quốc tế, cả số 1

2. George Washington

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: quản lý kinh tế, thẩm quyền đạo đức, hiệu suất trong bối cảnh thời đại của ông, tất cả đều là số 1

1. Abraham Lincoln

Chất lượng lãnh đạo và cấp bậc tốt nhất: lãnh đạo khủng hoảng, kỹ năng hành chính, tầm nhìn, theo đuổi công bằng cho tất cả, ở vị trí thứ 1

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker