Top 50 thành phố sạch nhất thế giới, tính đến năm 2019

Bestlifeonline.com đã phân tích dữ liệu cho 200 thành phố lớn nhất trên thế giới để xác định chính xác những thành phố sạch nhất tuyệt đối. Dữ liệu cho thấy mức độ ô nhiễm không khí (bao gồm các hạt có đường kính từ 10 micromet trở xuống và 2,5 micromet trở xuống), theo Tổ chức Y tế Thế giới, xếp hạng chất lượng sống theo thứ hạng của Mercer (Ed Lưu ý: Không phải mọi thành phố đều có thứ hạng Mercer) và Điểm hiệu suất môi trường của đất nước, theo Yale, Columbia và Diễn đàn kinh tế thế giới.

Ngoài những số liệu đó, bestlifeonline.com đã đưa ra bằng chứng cụ thể, từ giai đoạn của đội ngũ biên tập viên đi du lịch và đem về một thống kê các thành phố sạch nhất thế giới. Dưới đây là 50 thành phố sạch nhất thế giới.

5. Rio de Janeiro, Brazil

Dân số: 6.429.923

Ô nhiễm không khí (PM10): 49

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 16

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 118

Điểm hiệu suất môi trường: 60,7

Điểm thành phố sạch: 47,70

49. Seoul, Hàn Quốc

Dân số: 10.197.604

Ô nhiễm không khí (PM10): 46

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 24

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 76

Điểm hiệu suất môi trường: 62.3

Điểm thành phố sạch: 48,25

48. Daegu, Hàn Quốc

Dân số: 2.492.994

Ô nhiễm không khí (PM10): 45

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 24

Điểm hiệu suất môi trường: 62.3

Điểm thành phố sạch: 48,56

47. Caracas, Venezuela

Dân số: 1.943.901

Ô nhiễm không khí (PM10): 47

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 25

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 189

Điểm hiệu suất môi trường: 63,89

Điểm thành phố sạch: 49,40

46. Kwangju, Hàn Quốc

Dân số: 1.477.780

Ô nhiễm không khí (PM10): 41

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 22

Điểm hiệu suất môi trường: 62.3

Điểm thành phố sạch: 49,70

45.  Daejeon, Hàn Quốc

Dân số: 1.535.028

Ô nhiễm không khí (PM10): 41

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 22

Điểm hiệu suất môi trường: 62.3

Điểm thành phố sạch: 49,78

44. Sao Paulo, Brazil

Dân số: 12,038,175

Ô nhiễm không khí (PM10): 35

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 19

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 121

Điểm hiệu suất môi trường: 60,7

Điểm thành phố sạch: 49,90

43. Bogotá, Colombia

Dân số: 7.878.783

Ô nhiễm không khí (PM10): 52

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 24

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 129

Điểm hiệu suất môi trường: 65,22

Điểm thành phố sạch: 50,04

42. Medellin, Colombia

Dân số: 2,441,123

Ô nhiễm không khí (PM10): 45

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 26

Điểm hiệu suất môi trường: 65,22

Điểm thành phố sạch: 50,91

41. Davao City, Philippines

Dân số: 1.632.991

Ô nhiễm không khí (PM10): 21

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 11

Điểm hiệu suất môi trường: 57,65

Điểm thành phố sạch: 51,24

40. Buenos Aires, Argentina

Dân số: 3.054.300

Ô nhiễm không khí (PM10): 26

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 14

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 93

Điểm hiệu suất môi trường: 59,3

Điểm thành phố sạch: 51,24

39. Porto Alegre, Brazil

Dân số: 1.476.867

Ô nhiễm không khí (PM10): 29

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 13

Điểm hiệu suất môi trường: 60,7

Điểm thành phố sạch: 52.30

38. Warsaw, Ba Lan

Dân số: 1.753.977

Ô nhiễm không khí (PM10): 33

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 26

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 81

Điểm hiệu suất môi trường: 64.11

Điểm thành phố sạch: 52,31

37. Alexandria, Ai Cập

Dân số: 4.616.625

Ô nhiễm không khí (PM10): 23

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 17

Điểm hiệu suất môi trường: 61,21

Điểm thành phố sạch: 53,26

36. Mát-xcơ-va, Nga

Dân số: 12.197.596

Ô nhiễm không khí (PM10): 33

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 20

Chất lượng sống do Mercer Xếp hạng: 168

Điểm hiệu suất môi trường: 63,79

Điểm thành phố sạch: 53,33

35. Cali, Colombia

Dân số: 2.400.653

Ô nhiễm không khí (PM10): 41

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 17

Điểm hiệu suất môi trường: 65,22

Điểm thành phố sạch: 53,53

34. Curitiba, Brazil

Dân số: 1.879.355

Ô nhiễm không khí (PM10): 24

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 11

Điểm hiệu suất môi trường: 60,7

Điểm thành phố sạch: 53,62

33. Bucharest, Romania

Dân số: 1.883.425

Ô nhiễm không khí (PM10): 31

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 23

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 107

Điểm hiệu suất môi trường: 64,78

Điểm thành phố sạch: 54,04

32. Budapest, Hungary

Dân số: 1.759.407

Ô nhiễm không khí (PM10): 29

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 25

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 78

Điểm hiệu suất môi trường: 65,01

Điểm thành phố sạch: 54,21

31. Singapore

Dân số: 5.535.000

Ô nhiễm không khí (PM10): 30

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 18

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 25

Điểm hiệu suất môi trường: 64,23

Chất lượng cuộc sống do Monocle Xếp hạng: 21

Điểm thành phố sạch: 54,63

30. Cao Hùng, Đài Loan

Dân số: 2,778,918

Ô nhiễm không khí (PM10): 46

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 30

Điểm hiệu suất môi trường: 72,84

Điểm thành phố sạch: 57,70

29. Đài Nam, Đài Loan

Dân số: 1.885.252

Ô nhiễm không khí (PM10): 44

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 29

Điểm hiệu suất môi trường: 72,84

Điểm thành phố sạch: 58,16

28. Đài Trung, Đài Loan

Dân số: 2,752,413

Ô nhiễm không khí (PM10): 44

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 29

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 101

Điểm hiệu suất môi trường: 72,84

Điểm thành phố sạch: 58,29

27. Thành phố Đài Bắc mới, Đài Loan

Dân số: 3.954.929

Ô nhiễm không khí (PM10): 28

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 19

Điểm hiệu suất môi trường: 72,84

Điểm thành phố sạch: 63,44

26. Đài Bắc, Đài Loan

Dân số: 2.704.974

Ô nhiễm không khí (PM10): 28

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 19

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 85

Điểm hiệu suất môi trường: 72,84

Điểm thành phố sạch: 63,45

25. Fukuoka, Nhật Bản

Dân số: 1.483.052

Ô nhiễm không khí (PM10): 35

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 19

Điểm hiệu suất môi trường: 74,69

Chất lượng cuộc sống Monocle Xếp hạng: 14

Điểm thành phố sạch: 63,89

24. Chicago, Hoa Kỳ

Dân số: 2.695.598

Ô nhiễm không khí (PM10): 22

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 12

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 47

Điểm hiệu suất môi trường: 71,19

Điểm thành phố sạch: 64,39

23. Osaka, Nhật Bản

Dân số: 2.691.742

Ô nhiễm không khí (PM10): 32

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 17

Chất lượng sống do Mercer xếp hạng: 60

Điểm hiệu suất môi trường: 74,69

Điểm thành phố sạch: 64,89

22. Los Angeles, Hoa Kỳ

Dân số: 3.884.307

Ô nhiễm không khí (PM10): 20

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 11

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 58

Điểm hiệu suất môi trường: 71,19

Điểm thành phố sạch: 64,99

21. Houston, Hoa Kỳ

Dân số: 2.361.558

Ô nhiễm không khí (PM10): 19

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 10

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 67

Điểm hiệu suất môi trường: 71,19

Điểm thành phố sạch: 65,39

20. Nhật Bản

Dân số: 2.296.014

Ô nhiễm không khí (PM10): 30

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 16

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 63

Điểm hiệu suất môi trường: 74,69

Điểm thành phố sạch: 65,49

19. Philadelphia, Hoa Kỳ

Dân số: 1,567,872

Ô nhiễm không khí (PM10): 19

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 9

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 56

Điểm hiệu suất môi trường: 71,19

Điểm thành phố sạch: 65,59

18. Yokohama, Nhật Bản

Dân số: 3.726.167

Ô nhiễm không khí (PM10): 29

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 15

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 51

Điểm hiệu suất môi trường: 74,69

Điểm thành phố sạch: 65,89

17. Kyoto, Nhật Bản

Dân số: 1.474.570

Ô nhiễm không khí (PM10): 28

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 15

Điểm hiệu suất môi trường: 74,69

Chất lượng cuộc sống do Monocle Xếp hạng: 12

Điểm thành phố sạch: 66,05

16. Tokyo, nhật bản

Dân số: 13,513,734

Ô nhiễm không khí (PM10): 28

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 15

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 47

Điểm hiệu suất môi trường: 74,69

Chất lượng cuộc sống Monocle Xếp hạng: 1

Điểm thành phố sạch: 70,09

15. Phonix, Hoa Kỳ

Dân số: 1.563.025

Ô nhiễm không khí (PM10): 16

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 9

Điểm hiệu suất môi trường: 71,19

Điểm thành phố sạch: 66,19

14. Montreal, Canada

Dân số: 1.649.519

Ô nhiễm không khí (PM10): 16

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 10

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 23

Điểm hiệu suất môi trường: 72,18

Điểm thành phố sạch: 67,02

13. Toronto, Canada

Dân số: 2.731.571

Ô nhiễm không khí (PM10): 14

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 8

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 16

Điểm hiệu suất môi trường: 72,18

Điểm thành phố sạch: 67,63

12. Rome, Ý

Dân số: 2.877.215

Ô nhiễm không khí (PM10): 28

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 17

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 57

Điểm hiệu suất môi trường: 76,96

Điểm thành phố sạch: 67,96

11. Melbourne, Úc

Dân số: 135.959

Ô nhiễm không khí (PM10): 19

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 8

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 16

Điểm hiệu suất môi trường: 74,12

Điểm thành phố sạch: 68,83

10. Sapporo, Nhật Bản

Dân số: 1.918.096

Ô nhiễm không khí (PM10): 19

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 10

Điểm hiệu suất môi trường: 74,69

Điểm thành phố sạch: 68,89

9. Thủ đô Viên, Áo

Dân số: 1.863.881

Ô nhiễm không khí (PM10): 26

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 18

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 1

Điểm hiệu suất môi trường: 78,97

Chất lượng cuộc sống Monocle Xếp hạng: 2

Điểm thành phố sạch: 70,17

8. Berlin, Đức

Dân số: 3,517,424

Ô nhiễm không khí (PM10): 24

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 16

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 13

Điểm hiệu suất môi trường: 78,37

Chất lượng cuộc sống Monocle Xếp hạng: 3

Điểm thành phố sạch: 70,28

7. Barcelona, Tây Ban Nha

Dân số: 1.604,555

Ô nhiễm không khí (PM10): 24

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 15

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 42

Điểm hiệu suất môi trường: 78,39

Chất lượng cuộc sống do Monocle Xếp hạng: 17

Điểm thành phố sạch: 70,46

6. Hamburg, Đức

Dân số: 1.787.408

Ô nhiễm không khí (PM10): 21

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 14

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 19

Điểm hiệu suất môi trường: 78,37

Chất lượng cuộc sống Monocle Xếp hạng: 9

Điểm thành phố sạch: 71,32

5. Auckland, New Zealand

Dân số: 1.495.000

Ô nhiễm không khí (PM10): 14

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 6

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 3

Điểm hiệu suất môi trường: 75,96

Điểm thành phố sạch: 71,97

4. Madrid, Tây Ban Nha

Dân số: 3,207,247

Ô nhiễm không khí (PM10): 19

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 10

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 51

Điểm hiệu suất môi trường: 78,39

Chất lượng cuộc sống do Monocle Xếp hạng: 10

Điểm thành phố sạch: 72,66

3. Thành phố New York, Hoa Kỳ

Dân số: 8,537,673

Ô nhiễm không khí (PM10): 16

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 9

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 44

Điểm hiệu suất môi trường: 79,89

Điểm thành phố sạch: 74,89

2. Paris, Pháp

Dân số: 2.229.621

Ô nhiễm không khí (PM10): 28

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 18

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 38

Điểm hiệu suất môi trường: 83,95

Điểm thành phố sạch: 74,90

1. London, Vương Quốc Anh

Dân số: 8,787,892

Ô nhiễm không khí (PM10): 16

Ô nhiễm không khí (PM2,5): 9

Chất lượng cuộc sống do Mercer Xếp hạng: 40

Điểm hiệu suất môi trường: 79,89

Điểm thành phố sạch: 74,94

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker