Những nguyên tố nào được đặt theo tên con người?

Có 14 nguyên tố được đặt theo tên của con người, mặc dù chỉ có 13 trong số các tên được chính thức chấp nhận bởi Liên minh Hóa học thuần túy và ứng dụng quốc tế (IUPAC).

 • Samarium (Sm, 62): Nguyên tố đầu tiên được đặt tên để vinh danh một người, Samarium được đặt tên cho quặng của nó, samarskite, được đặt tên cho VE Samarsky-Bukjovets, kỹ sư khai thác mỏ người Nga cho phép các nhà nghiên cứu truy cập vào các mẫu khoáng sản của mình.
 • Bohrium (Bh, 107): Niels Bohr
 • Curium (Cm, 96): Pierre và Marie Curie
 • Einsteinium (Es, 99): Albert Einstein
 • Fermi (Fm, 100): Enrico Fermi
 • Gallium (Ga, 31): Được đặt tên theo cả Gallia (tiếng Latin nghĩa là Pháp) và người phát hiện ra nó, Lecoq de Boisbaudran ( le coq , từ tiếng Pháp có nghĩa là gà trống dịch sang tiếng gallus trong tiếng Latin)
 • Hahnium (105): Otto Hahn (Dubnium, được đặt tên theo Dubna ở Nga, là tên được IUPAC chấp nhận cho nguyên tố 105)
 • Lawrencium (Lr, 103): Ernest Lawrence
 • Meitnerium (Mt, 109): Lise Meit ner
 • Mendelevium (Md, 101): Dmitri Mendeleev
 • Nobelium (số 102): Alfred Nobel
 • Roentgenium (Rg, 111): Wilhelm Roentgen (trước đây là Ununumium)
 • Rutherfordium (Rf, 104): Ernest Rutherford
 • Seaborgium (Sg, 106): Glenn T. Seaborg

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button