Danh sách các chuỗi hydrocacbon Ankan đơn giản nhất

Liệt kê các Ankan đơn giản nhất

Ankan là chuỗi hydrocarbon đơn giản nhất . Đây là những phân tử hữu cơ chỉ bao gồm các nguyên tử hydro và carbon trong cấu trúc hình cây (theo chu kỳ hoặc không phải là vòng). Chúng thường được gọi là parafin và sáp. Dưới đây là danh sách 10 ankan đầu tiên.

methaneCH4
ethaneC2H6
propaneC3H8
butaneC4H10
pentaneC5H12
hexaneC6H14
heptaneC7H16
octaneC8H18
nonaneC9H20
decaneC10H22

Danh pháp cho Ankan

Mỗi tên ankan được xây dựng từ tiền tố (phần đầu tiên) và hậu tố (kết thúc). Hậu tố -ane xác định phân tử là một ankan, trong khi tiền tố xác định bộ xương carbon. Bộ xương carbon là bao nhiêu nguyên tử cacbon được liên kết với nhau. Mỗi nguyên tử carbon tham gia vào 4 liên kết hóa học. Mỗi hydro được nối với một carbon.

Bốn tên đầu tiên đến từ các tên methanol, ether, axit propionic và axit butyric. Các ankan có từ 5 nguyên tử cacbon trở lên được đặt tên bằng cách sử dụng các tiền tố chỉ ra  số lượng cacbon . Vì vậy, pent- có nghĩa là 5, hex- có nghĩa là 6, hept- có nghĩa là 7, v.v.

Các nhánh kiềm

Các ankan phân nhánh đơn giản có tiền tố trên tên của chúng để phân biệt chúng với các ankan tuyến tính. Ví dụ, isopentane, neopentane và n-pentane là tên của các dạng pentan của ankan. Các quy tắc đặt tên hơi phức tạp:

  • Tìm chuỗi nguyên tử carbon dài nhất. Đặt tên cho chuỗi gốc này bằng cách sử dụng các quy tắc ankan.
  • Đặt tên cho mỗi chuỗi bên theo số lượng cacbon của nó, nhưng thay đổi hậu tố của tên từ -ane thành -yl.
  • Đánh số chuỗi gốc sao cho chuỗi bên có số thấp nhất có thể.
  • Cho số và tên của chuỗi bên trước khi đặt tên chuỗi gốc.

Nếu bội số của cùng một chuỗi bên có mặt, các tiền tố như di- (hai) và tri- (cho ba) cho biết có bao nhiêu chuỗi có mặt. Vị trí của mỗi chuỗi được đưa ra bằng cách sử dụng một số.

Tên của nhiều chuỗi bên (không tính các tiền tố di-, tri-, v.v.) được đặt theo thứ tự bảng chữ cái trước tên của chuỗi gốc.

Tính chất và công dụng của ankan

Các ankan có nhiều hơn ba nguyên tử cacbon tạo thành các đồng phân cấu trúc . Các ankan có trọng lượng phân tử thấp hơn có xu hướng là chất khí và chất lỏng, trong khi các ankan lớn hơn ở dạng rắn ở nhiệt độ phòng. Ankan có xu hướng tạo ra nhiên liệu tốt. Chúng không phải là các phân tử rất dễ phản ứng và không có hoạt động sinh học. Họ không dẫn điện và không bị phân cực đáng kể trong các điện trường. Các ankan không hình thành liên kết hydro, vì vậy chúng không tan trong nước hoặc các dung môi phân cực khác. Khi thêm vào nước, chúng có xu hướng giảm entropy của hỗn hợp hoặc tăng mức độ hoặc thứ tự của nó. Nguồn ankan tự nhiên bao gồm khí tự nhiên và dầu mỏ .

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker