Tìm hiểu: Hạt Proton là gì?

Định nghĩa hạt proton

Hạt proton là một hạt tích điện dương nằm trong hạt nhân nguyên tử. Số lượng proton trong hạt nhân nguyên tử là yếu tố quyết định số nguyên tử của một nguyên tố, như được nêu trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố. Các proton có điện tích +1 (hoặc, xen kẽ, 1.602 x 10-19 Coulomb), trái ngược hoàn toàn với điện tích -1 có trong electron. Tuy nhiên, khối lượng của proton gấp khoảng 1,836 lần so với electron.

Vì proton nằm trong hạt nhân nguyên tử, nó là một nucleon. Vì nó có spin -1/2, nó là một fermion. Vì nó bao gồm ba quark, nó là một baryon triquark, một loại hadron. (Cần phải rõ ràng vào thời điểm này, các nhà vật lý thực sự thích tạo ra các loại cho các hạt.)

  • Khối lượng: 938 MeV / c2 = 1,67 x 10-27 kg
  • Phí: +1 đơn vị cơ bản = 1.602 x 10-19 Coulomb
  • Đường kính: 1,65 ^ 10-15 m

Khám phá hạt Proton

Các proton được phát hiện bởi Ernest Rutherford vào năm 1918 (mặc dù khái niệm này đã được đề xuất trước đó bởi công trình của Eugene Goldstein). Các proton từ lâu được cho là một hạt cơ bản cho đến khi phát hiện ra các hạt quark. Trong mô hình quark, giờ đây người ta đã hiểu rằng proton bao gồm hai quark lên và một quark xuống, được trung gian bởi các gluon trong Mô hình chuẩn của vật lý lượng tử.

Đọc thêm:

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker