Hằng số khí R là gì? Định nghĩa, công thức tính toán và ý nghĩa

Định nghĩa hóa học của hằng số khí (R)

Các phương trình hóa học và vật lý thường bao gồm “R”, là ký hiệu cho hằng số khí, hằng số mol hoặc hằng số khí phổ. Hằng số khí là hằng số vật lý trong phương trình của Định luật khí lý tưởng : PV = nRT

Trong đó: P là áp suất , V là thể tích , n là số mol và T là nhiệt độ .

Nó cũng được tìm thấy trong phương trình Nernst liên quan đến khả năng khử của một nửa tế bào đối với thế điện cực chuẩn: E = E 0  – (RT / nF) lnQ

Trong đó: E là điện thế tế bào, E 0 là điện thế tế bào tiêu chuẩn, R là hằng số khí, T là nhiệt độ, n là số mol điện tử trao đổi, F là hằng số Faraday và Q là thương số phản ứng.

Hằng số khí tương đương với hằng số Boltzmann, chỉ được biểu thị bằng đơn vị năng lượng trên mỗi nhiệt độ trên một mol, trong khi hằng số Boltzmann được tính theo năng lượng trên mỗi nhiệt độ trên mỗi hạt. Từ quan điểm vật lý, hằng số khí là hằng số tỷ lệ có liên quan đến thang năng lượng với thang đo nhiệt độ cho một mol các hạt ở nhiệt độ nhất định.

Đơn vị cho hằng số khí khác nhau, tùy thuộc vào các đơn vị khác được sử dụng trong phương trình.

Một giá trị chung là 8,3145 J / mol · K.

Giá trị của hằng số khí

Giá trị của hằng số khí ‘R’ phụ thuộc vào đơn vị được sử dụng cho áp suất, thể tích và nhiệt độ.

  • R = 0,0821 lít · atm / mol · K
  • R = 8,3145 J / mol · K
  • R = 8,2057 m 3 · atm / mol · K
  • R = 62.3637 L · Torr / mol · K hoặc L · mmHg / mol · K

Tại sao R được sử dụng cho hằng số khí?

Một số người cho rằng ký hiệu R được sử dụng cho hằng số khí để vinh danh nhà hóa học người Pháp, Henri Victor Regnault, người đã thực hiện các thí nghiệm lần đầu tiên được sử dụng để xác định hằng số. Tuy nhiên, không rõ liệu tên của anh ta có phải là nguồn gốc thực sự của quy ước được sử dụng để biểu thị hằng số hay không.

Hằng số khí cụ thể

Một yếu tố liên quan là hằng số khí cụ thể hoặc hằng số khí riêng lẻ. Điều này có thể được chỉ định bởi R hoặc R khí . Đó là hằng số khí phổ chia cho khối lượng mol (M) của khí nguyên chất hoặc hỗn hợp. Hằng số này là đặc trưng cho khí hoặc hỗn hợp cụ thể (do đó tên của nó), trong khi hằng số khí phổ là giống nhau cho một loại khí lý tưởng.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker