Hằng số cân bằng là gì?

Định nghĩa hằng số cân bằng

Định nghĩa hằng số cân bằng: Hằng số cân bằng là tỷ lệ nồng độ cân bằng của các sản phẩm được nâng lên với công suất của các hệ số cân bằng hóa học với nồng độ cân bằng của các chất phản ứng được tăng lên theo công suất của các hệ số cân bằng hóa học của chúng.

Đối với phản ứng thuận nghịch:  aA + bB → cC + dD

Hằng số cân bằng, K, bằng:  K = [C] c · [D] d / [A] a · [B] b

trong đó

  • [A] = nồng độ cân bằng of A
  • [B] = nồng độ cân bằng của B
  • [C] = nồng độ cân bằng của C
  • [D] = nồng độ cân bằng của D

Đọc thêm:

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker