Giả thuyết Nữ hoàng Đỏ là gì?

Sự tiến hóa là sự thay đổi trong các loài theo thời gian. Tuy nhiên, với cách các hệ sinh thái hoạt động trên Trái đất, nhiều loài có mối quan hệ chặt chẽ và quan trọng với nhau để đảm bảo sự tồn tại của chúng. Những mối quan hệ cộng sinh này, chẳng hạn như mối quan hệ động vật ăn thịt, giữ cho sinh quyển hoạt động tốt và giữ cho loài không bị tuyệt chủng. Điều này có nghĩa là khi một loài tiến hóa, nó sẽ ảnh hưởng đến các loài khác theo một cách nào đó. Sự hợp tác này của loài giống như một cuộc chạy đua vũ trang tiến hóa khẳng định rằng các loài khác trong mối quan hệ cũng phải tiến hóa để tồn tại.

Giả thuyết của Nữ hoàng đỏ Nữ hoàng trong quá trình tiến hóa có liên quan đến sự hợp nhất của các loài. Nó tuyên bố rằng các loài phải liên tục thích nghi và tiến hóa để truyền gen cho thế hệ tiếp theo và cũng để tránh bị tuyệt chủng khi các loài khác trong mối quan hệ cộng sinh đang tiến hóa. Lần đầu tiên được đề xuất vào năm 1973 bởi Leigh Van Valen, phần này của giả thuyết đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ động vật ăn thịt hoặc mối quan hệ ký sinh.

Động vật ăn thịt và con mồi

Nguồn thực phẩm được cho là một trong những loại quan hệ quan trọng nhất liên quan đến sự sống còn của một loài. Chẳng hạn, nếu một loài con mồi tiến hóa nhanh hơn trong một khoảng thời gian, kẻ săn mồi cần phải thích nghi và tiến hóa để tiếp tục sử dụng con mồi làm nguồn thức ăn đáng tin cậy. Nếu không, con mồi nhanh hơn bây giờ sẽ trốn thoát và kẻ săn mồi sẽ mất nguồn thức ăn và có khả năng bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, nếu kẻ săn mồi trở nên nhanh hơn, hoặc tiến hóa theo cách khác như trở nên lén lút hoặc thợ săn giỏi hơn, thì mối quan hệ có thể tiếp tục và kẻ săn mồi sẽ sống sót. Theo giả thuyết Nữ hoàng Đỏ, sự hợp tác qua lại này của loài là một sự thay đổi liên tục với sự thích nghi nhỏ hơn tích lũy trong thời gian dài.

Lựa chọn tình dục

Một phần khác của giả thuyết Nữ hoàng Đỏ có liên quan đến lựa chọn tình dục. Nó liên quan đến phần đầu tiên của giả thuyết là một cơ chế để tăng tốc độ tiến hóa với những đặc điểm mong muốn. Các loài có khả năng chọn bạn đời thay vì trải qua sinh sản vô tính hoặc không có khả năng chọn bạn tình có thể xác định các đặc điểm ở đối tác đó là mong muốn và sẽ tạo ra con cái phù hợp hơn với môi trường. Hy vọng, sự pha trộn các đặc điểm mong muốn này sẽ dẫn đến việc con cái được chọn thông qua chọn lọc tự nhiên và loài này sẽ tiếp tục. Đây là một cơ chế đặc biệt hữu ích cho một loài trong mối quan hệ cộng sinh nếu loài kia không có khả năng trải qua lựa chọn giới tính.

Vật chủ & Ký sinh trùng

Một ví dụ về loại tương tác này sẽ là mối quan hệ ký chủ và ký sinh trùng. Các cá nhân muốn giao phối trong một khu vực có nhiều mối quan hệ ký sinh có thể đang tìm kiếm một người bạn đời dường như miễn dịch với ký sinh trùng. Vì hầu hết các ký sinh trùng là vô tính hoặc không thể trải qua lựa chọn giới tính, nên các loài có thể chọn bạn đời miễn dịch có một lợi thế tiến hóa. Mục tiêu sẽ là tạo ra những đứa con có đặc điểm khiến chúng miễn nhiễm với ký sinh trùng. Điều này sẽ làm cho con cái phù hợp hơn với môi trường và có khả năng sống đủ lâu để tự sinh sản và truyền gen.

Giả thuyết này không có nghĩa là ký sinh trùng trong ví dụ này sẽ không thể đồng hóa. Có nhiều cách để tích lũy sự thích nghi hơn là chỉ lựa chọn bạn tình. Đột biến DNA cũng có thể tạo ra một sự thay đổi trong nhóm gen chỉ là tình cờ. Tất cả các sinh vật, bất kể phong cách sinh sản của chúng có thể có đột biến xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này cho phép tất cả các loài, thậm chí ký sinh trùng, cùng tồn tại khi các loài khác trong mối quan hệ cộng sinh của chúng cũng phát triển.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker