Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành O2

Tại sao Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành O2 bằng không?

Để hiểu entanpy tiêu chuẩn của sự hình thành của  O2 Bằng không, bạn cần hiểu định nghĩa của entanpy tiêu chuẩn của sự hình thành . Đây là sự thay đổi của entanpi khi một mol của một chất ở trạng thái tiêu chuẩn được hình thành từ các nguyên tố của nó trong điều kiện trạng thái tiêu chuẩn là 1 áp suất khí quyển và nhiệt độ 298K. Khí oxy bao gồm các nguyên tố của nó đã  ở trạng thái tiêu chuẩn , do đó không có bất kỳ thay đổi nào ở đây. Oxy (nguyên tố) ở trạng thái tiêu chuẩn là O 2 .

Điều tương tự cũng đúng với các nguyên tố khí khác, như hydro và nitơ, và các nguyên tố rắn, chẳng hạn như carbon ở dạng than chì. Entanpi tiêu chuẩn của sự hình thành bằng không đối với các phần tử ở trạng thái tiêu chuẩn của chúng.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker