Định luật Charles là gì? Định nghĩa, công thức và ví dụ

Định luật Charles là một trường hợp đặc biệt của luật khí lý tưởng . Nó nói rằng thể tích của một khối khí cố định tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Định luật này áp dụng cho các khí lý tưởng được giữ ở áp suất không đổi  , trong đó chỉ có thể tích và nhiệt độ được phép thay đổi.

Định luật Charles được biểu thị là:  V i / T i = V f / T f

trong đó

  • V i = thể tích ban đầu
  • T i = nhiệt độ tuyệt đối ban đầu
  • V f = thể tích cuối cùng
  • T f = nhiệt độ tuyệt đối cuối cùng

Điều cực kỳ quan trọng cần nhớ là nhiệt độ nhiệt độ tuyệt đối đo bằng Kelvin, KHÔNG ° C hoặc ° F.

Ví dụ về Định luật Charles

Một chất khí chiếm 221 cm 3 ở nhiệt độ 0 C và áp suất 760 mm Hg. Khối lượng của nó sẽ là gì ở 100 C? Vì áp suất không đổi và khối lượng khí không thay đổi, bạn biết bạn có thể áp dụng định luật Charles. Nhiệt độ được tính bằng Celsius, do đó trước tiên chúng phải được chuyển đổi thành nhiệt độ tuyệt đối ( Kelvin ) để áp dụng công thức: V 1  = 221cm 3 ; T 1 = 273K (0 + 273); T 2 = 373K (100 + 273)

Bây giờ các giá trị có thể được cắm vào công thức để giải quyết cho khối lượng cuối cùng: V i / T i = V f / T f ⇔ 221cm 3 / 273K = V f  / 373K

Sắp xếp lại phương trình để giải cho khối lượng cuối cùng: V f  = (221 cm 3 ) (373K) / 273K => V f = 302 cm 3

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker