Chất không hoà tan là gì?

Định nghĩa chất không hòa tan

Không hòa tan có nghĩa là không có khả năng hòa tan trong dung môi . Rất hiếm khi hoàn toàn không có chất tan để hòa tan. Tuy nhiên, nhiều chất hòa tan kém. Ví dụ, rất ít clorua bạc hòa tan trong nước, do đó nó được cho là không hòa tan trong nước. Lưu ý một hợp chất có thể không hòa tan trong một dung môi nhưng hoàn toàn có thể trộn được trong một dung môi khác. Ngoài ra, một số yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan. Một trong những điều quan trọng nhất là nhiệt độ. Tăng nhiệt độ thường xuyên sẽ cải thiện độ hòa tan của chất tan.

Không tan trong nước

Ví dụ về các hợp chất được coi là không hòa tan trong nước là:

  • Các cacbonat (trừ các hợp chất nhóm I, amoni và uranyl)
  • Sulfites (trừ nhóm I và hợp chất amoni)
  • Phốt phát (trừ một số hợp chất nhóm 1 và amoni; lithium photphat hòa tan)
  • Hydroxide (nhiều trường hợp ngoại lệ)
  • Oxit (nhiều trường hợp ngoại lệ)
  • Sulfide (trừ nhóm I, nhóm II và các hợp chất amoni)

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker