Chất không bay hơi là gì? Định nghĩa không bay hơi trong hóa học

Định nghĩa không bay hơi trong hóa học

Trong hóa học, thuật ngữ không bay hơi dùng để chỉ một chất không dễ bay hơi thành khí trong các điều kiện hiện có. Nói cách khác, một vật liệu không bay hơi tạo ra áp suất hơi thấp và có tốc độ bay hơi chậm.

Ví dụ

Glycerin (C 3 H 8 O 3 ) là một chất lỏng không bay hơi. Đường (sucrose) và muối (natri clorua) là các chất rắn không bay hơi. Có thể dễ dàng hơn để tưởng tượng một chất không bay hơi nếu bạn xem xét các tính chất của vật liệu dễ bay hơi. Ví dụ bao gồm rượu, thủy ngân, xăng và nước hoa. Các chất dễ bay hơi dễ dàng giải phóng các phân tử của chúng vào không khí. Bạn thường không ngửi thấy các vật liệu không bay hơi vì chúng không dễ dàng chuyển đổi từ chất lỏng hoặc chất rắn thành chất khí.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker