Cây nhân giống thuần chủng là gì? Ví dụ

Một cây nhân giống thuần chủng là một cây mà khi tự thụ tinh, chỉ sinh ra những con có cùng đặc điểm. Các sinh vật sinh sản giống hệt nhau về mặt di truyền và có các alen giống hệt nhau cho các tính trạng được chỉ định. Các alen cho các loại sinh vật này là đồng hợp tử. Thực vật và sinh vật nhân giống thực sự có thể biểu hiện các kiểu hình là trội hoàn toàn đồng hợp tử hoặc lặn đồng hợp tử. Với sự thống trị hoàn toàn, các kiểu hình trội được biểu hiện và kiểu hình lặn được che dấu ở những cá thể dị hợp tử.

Quá trình mà các gen cho các đặc điểm được truyền đi đã được phát hiện bởi Gregor Mendel và được xây dựng theo cái gọi là định luật phân ly của Mendel.

Ví dụ

Các gen cho hình dạng hạt trong cây đậu tồn tại ở hai dạng, một dạng hoặc alen cho hình dạng hạt tròn (R) và dạng còn lại cho hình dạng hạt nhăn (r). Hình dạng hạt tròn chiếm ưu thế so với hình dạng hạt nhăn. Một cây nhân giống thuần chủng với hạt tròn sẽ có kiểu gen (RR) cho đặc điểm đó và một cây nhân giống thuần chủng với hạt nhăn sẽ có kiểu gen là (rr). Khi được phép tự thụ phấn, cây nhân giống thuần chủng với hạt tròn sẽ chỉ tạo ra con cháu với hạt tròn. cây nhân giống thuần chủng với hạt nhăn sẽ chỉ tạo ra con cháu với hạt nhăn.

Sự thụ phấn chéo giữa một cây nhân giống thuần chủng với hạt tròn và cây nhân giống thuần chủng với hạt nhăn (RR X rr) dẫn đến con cái (thế hệ F1) tất cả đều trội về hình dạng hạt tròn (Rr).

Tự thụ phấn ở thực vật thế hệ F1 (Rr X Rr) tạo ra con cái (thế hệ F2) với tỷ lệ 3 trên 1 của hạt tròn so với hạt nhăn. Một nửa số cây này sẽ dị hợp tử về hình dạng hạt tròn (Rr), 1/4 sẽ là trội hoàn toàn cho hình dạng hạt tròn (RR) và 1/4 sẽ là trạng thái lặn đồng hợp tử cho hình dạng hạt nhăn (rr).

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker