Hằng số Kc là gì? Cách tính toán hằng số cân bằng

Định nghĩa hằng số cân bằng

Hằng số cân bằng là giá trị của thương số phản ứng được tính từ biểu thức cho trạng thái cân bằng hóa học . Nó phụ thuộc vào cường độ ion và nhiệt độ và không phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng và sản phẩm trong dung dịch.

Tính hằng số cân bằng

Cho phản ứng hóa học sau: aA (g) + bB (g) cC (g) + dD (g)

Các hằng số cân bằng K c được tính theo nồng độ mol và hệ số: K c = [C] c [D] d / [A] a [B] b

Trong đó:

  • [A], [B], [C], [D] v.v … là nồng độ mol của A, B, C, D (mol)
  • a, b, c, d, v.v. là các hệ số trong phương trình hóa học cân bằng  (các số ở phía trước các phân tử)

Hằng số cân bằng là một đại lượng không thứ nguyên (không có đơn vị). Mặc dù tính toán thường được viết cho hai chất phản ứng và hai sản phẩm, nhưng nó hoạt động cho bất kỳ số lượng người tham gia phản ứng.

Kc ở trạng thái cân bằng đồng nhất và không đồng nhất

Việc tính toán và giải thích hằng số cân bằng phụ thuộc vào phản ứng hóa học liên quan đến trạng thái cân bằng đồng nhất hay trạng thái cân bằng không đồng nhất.

Tất cả các sản phẩm và chất phản ứng trong cùng một pha cho một phản ứng ở trạng thái cân bằng đồng nhất. Ví dụ, mọi thứ có thể là chất lỏng hoặc tất cả các loài có thể là chất khí.

Có nhiều hơn một pha cho các phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng không đồng nhất. Thông thường, chỉ có hai giai đoạn có mặt, chẳng hạn như chất lỏng và chất khí hoặc chất rắn và chất lỏng. Chất rắn được bỏ qua từ biểu thức cân bằng.

Ý nghĩa của hằng số cân bằng

Đối với bất kỳ nhiệt độ nhất định, chỉ có một giá trị cho hằng số cân bằng . K c  chỉ thay đổi nếu nhiệt độ xảy ra phản ứng thay đổi. Bạn có thể đưa ra một số dự đoán về phản ứng hóa học dựa trên việc hằng số cân bằng là lớn hay nhỏ.

Nếu giá trị của K c là rất lớn, thì trạng thái cân bằng ủng hộ phản ứng ở bên phải, và có nhiều sản phẩm hơn chất phản ứng. Phản ứng có thể nói là “hoàn thành” hoặc “định lượng”.

Nếu giá trị của hằng số cân bằng là nhỏ, thì trạng thái cân bằng ủng hộ phản ứng ở bên trái và có nhiều chất phản ứng hơn các sản phẩm. Nếu giá trị của K c gần bằng 0, phản ứng có thể được coi là không xảy ra.

Nếu các giá trị của hằng số cân bằng cho phản ứng thuận và nghịch gần như nhau, thì phản ứng có khả năng tiến hành theo một hướng, và hướng khác và lượng chất phản ứng và sản phẩm sẽ gần bằng nhau. Loại phản ứng này được coi là có thể đảo ngược.

Ví dụ Tính toán hằng số cân bằng

Đối với trạng thái cân bằng giữa các ion đồng và bạc: Cu (s) + 2Ag + ⇆ Cu 2+ (aq) + 2Ag (s)

Biểu thức hằng số cân bằng được viết là: Kc = [Cu 2+ ] / [Ag + ] 2

Lưu ý rằng đồng và bạc rắn đã được bỏ qua trong biểu thức. Ngoài ra, lưu ý hệ số cho ion bạc trở thành số mũ trong phép tính hằng số cân bằng.

Đọc thêm:

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker