Axit là gì? Định nghĩa và ví dụ trong hoá học

Định nghĩa dung dịch axit

Trong hóa học, bất kỳ dung dịch nước nào cũng có thể được phân loại thuộc một trong ba nhóm: dung dịch axit, bazơ hoặc trung tính. Dung dịch axit là bất kỳ dung dịch nước nào có pH <7,0 ([H + ]> 1,0 x 10 -7M). Mặc dù không bao giờ là một ý tưởng tốt để nếm một giải pháp chưa biết, các dung dịch axit có vị chua, trái ngược với các dung dịch kiềm, là xà phòng.

Ví dụ: Nước chanh, giấm, HCl 0,1 M hoặc bất kỳ nồng độ axit nào trong nước là ví dụ về dung dịch axit.

Định nghĩa axit yếu

Một axit yếu là một axit được phân tách một phần thành các ion của nó trong dung dịch nước  hoặc nước. Ngược lại, một axit mạnh phân ly hoàn toàn thành các ion của nó trong nước. Các bazơ liên hợp của một axit yếu là một bazơ yếu, trong khi axit liên hợp của một bazơ yếu là một axit yếu. Ở cùng nồng độ, axit yếu có giá trị pH cao hơn axit mạnh.

Ví dụ về axit yếu

Axit yếu phổ biến hơn nhiều so với axit mạnh. Chúng được tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày trong giấm (axit axetic) và nước chanh (axit citric).

AxitCông thức
acetic acid (ethanoic acid)CH3COOH
formic acidHCOOH
hydrocyanic acidHCN
hydrofluoric acidHF
hydrogen sulfideH2S
trichloracetic acidCCl3COOH
nướcH2O

Ion hóa axit yếu

Mũi tên phản ứng cho ion hóa axit mạnh trong nước là một mũi tên đơn giản hướng từ trái sang phải. Mặt khác, mũi tên phản ứng cho ion hóa axit yếu trong nước là mũi tên kép, cho thấy cả phản ứng thuận và phản ứng ngược xảy ra ở trạng thái cân bằng. Ở trạng thái cân bằng, axit yếu, bazơ liên hợp và ion hydro đều có trong dung dịch nước. Dạng chung của phản ứng ion hóa là: HA H + + A –

Ví dụ, đối với axit axetic, phản ứng hóa học có dạng: H 3 COOH ⇌ CH 3 COO –  + H +. Các ion acetate (ở bên phải hoặc sản phẩm) là cơ sở liên hợp của axit axetic.

Tại sao axit yếu lại yếu?

Việc axit có bị ion hóa hoàn toàn trong nước hay không phụ thuộc vào sự phân cực hoặc phân bố của các electron trong liên kết hóa học. Khi hai nguyên tử trong một liên kết có giá trị độ âm gần như nhau , các electron được chia sẻ đồng đều và dành thời gian bằng nhau liên kết với một nguyên tử (liên kết không phân cực).

Mặt khác, khi có sự chênh lệch độ âm điện đáng kể giữa các nguyên tử, sẽ có sự phân tách điện tích, trong đó các electron được hút nhiều hơn một nguyên tử so với nguyên tử khác (liên kết cực hoặc liên kết ion). Các nguyên tử hydro có điện tích dương nhẹ khi liên kết với một nguyên tố âm điện. Nếu có mật độ electron ít hơn liên quan đến hydro, nó sẽ dễ bị ion hóa hơn và phân tử trở nên có tính axit hơn. Các axit yếu hình thành khi không có đủ độ phân cực giữa nguyên tử hydro và nguyên tử khác trong liên kết để cho phép loại bỏ dễ dàng ion hydro.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến độ mạnh của axit là kích thước của nguyên tử liên kết với hydro. Khi kích thước của nguyên tử tăng lên, cường độ liên kết giữa hai nguyên tử giảm. Điều này giúp dễ dàng phá vỡ liên kết để giải phóng hydro và tăng sức mạnh của axit.

Đọc thêm:

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker