Axit đơn cực là gì? Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa axit đơn cực

Axit monoprotic là một axit chỉ tặng một nguyên tử proton hoặc hydro trên mỗi phân tử cho dung dịch nước . Điều này trái ngược với các axit có khả năng tặng nhiều hơn một proton hoặc hydro, được gọi là axit polyprotic. Các axit polyprotic có thể được phân loại thêm theo số lượng proton mà chúng có thể quyên góp (diprotic = 2, triprotic = 3, v.v.).

Điện tích của một axit đơn cực cao hơn một cấp trước khi nó phóng ra proton của nó. Bất kỳ axit nào chứa một nguyên tử hydro trong công thức của nó là đơn chất. Tuy nhiên, một số axit có chứa nhiều hơn một nguyên tử hydro là đơn chất. Bởi vì chỉ có một hydro được giải phóng, việc tính toán pH cho axit đơn cực là đơn giản.

Một bazơ đơn cực sẽ chỉ chấp nhận một nguyên tử hydro hoặc proton.

Ví dụ axit đơn cực

Axit clohydric (HCl) và axit nitric (HNO 3 ) đều là axit đơn chức. Mặc dù nó chứa nhiều hơn một nguyên tử hydro, axit axetic (CH 3 COOH) cũng là một axit đơn cực, vì nó chỉ phân ly để giải phóng một proton duy nhất.

Ví dụ về axit polyprotic

Dưới đây là một số ví dụ về axit polyprotic.

Axit lưỡng cực:

                             1. Axit sunfuric, H 2 SO 4

                             2. Axit cacbonic, H 2 CO 3

                             3. Axit oxalic, COOH-COOH

Axit ba chiều:    

                             1. Axit photphoric, H 3 PO4

                             2. Axit asen, H 3 AsO 4

                             3 Axit xitric, CH 2 COOH-C (OH) (COOH) -CH 2 COOH

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker