Axit amin Aliphatic là gì?

Định nghĩa axit amin Aliphatic

Một axit amin là một phân tử hữu cơ được đặc trưng bởi có một nhóm carboxyl (-COOH), nhóm amin (-NH 2 ) và chuỗi bên. Axit amin aliphatic là không phân cực và kỵ nước . Tính kỵ nước tăng khi số lượng nguyên tử carbon trên chuỗi hydrocarbon tăng. Hầu hết các axit amin aliphatic được tìm thấy trong các phân tử protein. Tuy nhiên, alanine và glycine có thể được tìm thấy bên trong hoặc bên ngoài một phân tử protein.

Ví dụ axit amin aliphatic

Alanine , isoleucine , leucine , proline và valine , đều là các axit amin aliphatic. Methionine đôi khi được coi là một axit amin aliphatic mặc dù chuỗi bên có chứa một nguyên tử lưu huỳnh vì nó không phản ứng như các axit amin aliphatic thực sự.

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở ngân hàng, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu! Nếu các bạn phát hiện sai sót gì trong bài, có thể liên hệ với anh ấy qua Facebook bên dưới. Hoặc nếu bạn muốn trò chuyện về Khoa học, hãy kết bạn luôn nào <3

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker